söndag, december 19, 2004

Sjukvården prioriterad av oss kristdemokrater

En god sjukvård utan långa köer och en värdig omsorg för våra äldre är kristdemokraternas högsta prioritet. Patientens behov måste stå i fokus när vi skissar på morgondagens vård. Alltför länge har sjukvårdens organisation varit utgångspunkten i de politiska förslagen vilket lett till att patienter hamnar mellan stolarna.

Patienten måste också få möjlighet att välja mellan olika vårdgivare. Därför är det så viktigt att både privata och offentliga vårdgivare finns på arenan. Undersökningar visar dessutom att patienterna är mer nöjda med vård i privat regi och personalen där trivs bättre. Det som händer i Värmland blir viktigt för hela Sverige som ett exempel på vad ett maktskift kan åstadkomma. Hälso- och sjukvården ska finansieras solidariskt och ges efter behov. Men vi behöver släppa fram förnyelse och effektivitet. Därför blir sjukvården i Värmland där nu också vårdföretaget Carema etablerat sig ett bra skyltfönster mot framtiden. Vi kristdemokrater är aktiva i förändringsprocessen på landstingsnivån. Som riksdagsledamot följer jag arbetet med stort intresse.