onsdag, februari 09, 2005

13-åriga flickor är barn!

Idag kom beskedet om att Högsta domstolen (HD) beslutat att det inte blir någon ny prövning av den omstridda våldtäktsdomen från Motala. Varken den 13-åriga flickan eller de dömda männen får sin sak prövad. HD:s beslut beror troligen på att lagen ändras den 1 april.

Precis som de flesta känner till så dömdes fyra män i tingsrätten för att i somras ha medverkat i en gruppvåldtäkt av en kraftigt berusad flicka. De fick långa fängelsestraff och sluten ungdomsvård. Tingsrätten ansåg att de fyra männen försatt flickan i vanmakt genom att berusa henne med alkohol. Ärendet fördes vidare till hovrätten under hösten som ansåg att flickan visserligen varit hjälplös men att hon druckit frivilligt och därmed själv försatt sig i det tillståndet. Hovrätten friade två av männen och de två andra fick kraftigt sänkta straff. Hovrätten mildrade också rubriceringen från våldtäkt till sexuellt utnyttjande. Det är inte svårt att förstå den folkstorm som uppstod efter detta domslut.

Låt oss bara för ett ögonblick se det hela ur barnets perspektiv. För 13-åriga flickor är barn!
Det är helt onaturligt att en 13-årig flicka ska dricka sig kraftigt berusad. Bara det borde belasta de vuxna som var med. Att en så ung flicka dessutom frivilligt skulle vilja ha sexuellt umgänge med fyra till fem män samtidigt är mycket långsökt. Alltså en 13-årig flicka tillsammans med ett antal vuxna män. Se barnet!

Det finns mycket att säga om hovrättens dom och om högsta domstolens beslut. Sanningen är nog den att de tillämpad gällande lag på området. Förutom männens brist på en inre etisk kompass så är det regeringens senfärdighet som den 13-åriga flickan fallit offer för. Det tog regeringen sex år att presentera ett förslag till ny sexualbrottslagstiftning. Från den 1 april ändras lagen på så sätt att det inte längre har någon betydelse hur offret hamnat i ett hjälplöst tillstånd. Då ska det räknas som våldtäkt oavsett om offret sover, är medvetslöst, sjukt, handikappat eller har berusat sig själv

Lagförslaget som regeringen presenterade i höstas innebär att våldtäktsbestämmelsen utvidgas genom att kravet på tvång sätts lägre och genom att vissa fall av sexuellt utnyttjande arbetas in i bestämmelsen. Det är möjligt att männen hade fällts för våldtäkt med den nya sexualbrottslagstiftningen. Nu får den 13-åriga flickan lida för regeringens handfallenhet.

Vi Kristdemokraterna anser att avgörande för om våldsmannen döms för våldtäkt eller ej, inte skall bero på vem som försatt kvinnan i vanmakt eller hjälplöst tillstånd. Vi anser att våldtäkt är våldtäkt oavsett hur tillståndet uppstått.