lördag, mars 10, 2007

Otänkbart med avgifter på bibliotekslån

Vi kristdemokrater tar bestämt avstånd från alla tankar på att införa avgifter vid bibliotekslån. Bibliotekens betydelse för folkbildningen kan inte överskattas. Därför är det självklart för oss att deras service också i allt väsentligt ska vara avgiftsfri.

I dag presenteras en moderat kulturpolitisk rapport i Örebro som bland annat öppnar för avgifter på bibliotekslån.

Biblioteken är våra mest välbesökta kulturinstitutioner. Mer än hälften av alla medborgare besökte förra året ett bibliotek. Den förra regeringen visade trots detta en förvånansvärd brist på intresse för biblioteksfrågor.

Kristdemokraterna kräver förändring. Biblioteken måste få en självklar plats på den politiska agendan. Den nuvarande bibliotekslagen måste utvärderas. Dessutom bör det skapas en nationell biblioteksvision. En vision som uppmärksammar och utvecklar bibliotekens roll i kunskapssamhället. Bibliotekens roll kommer säkert att förändras och utvecklas i framtiden. Men att begränsa tillgängligheten genom att införa avgifter är inte rätt väg att gå.