torsdag, februari 10, 2005

Dags att överväga kommunal polis??

I tidningar, radio och TV i morse nåddes vi av nyheten att i Kil i Värmland har man tröttnat på buslivet och polisen som ingenting gör. Kommunen gör gemensam sak med privata intressen och anlitar ett vaktbolag som ska patrullera centralorten.

Buslivet har bara blivit värre och värre på helgnätterna och både företagare och enskilda blir utsatta för skadegörelse och inbrott. Självklart kan inte det få fortsätta och i Kil tas nu initiativ för att på egen hand, utan polisen, återskapa trygghet och ordning.

Jag är inte förvånad. Denna utveckling har pågått länge inte minst i Värmland. Trots allt prat om mer resurser och fler poliser från regeringen är det nu verkligheten som gör sig påmind i en av Karlstads kranskommuner. Hur ska det då inte vara i andra kommuner på ännu längre avstånd från Karlstad. Justitieminister Bodström bär ansvaret för denna utveckling.

Allt fler människor känner sig övergivna av rättsstaten. Kränkningar avskrivs rutinmässig. Vi kristdemokrater satsar mer på polis och rättsväsende än regeringen. Idag är kommunerna utlämnade till centralmaktens välvilja när det gäller medborgarnas trygghet. Man får inte anställa poliser och tvingas därför anlita vaktbolag. Är detta verkligen en rimlig ordning?

Frågan är om inte dagens organisering av polisväsendet har misslyckats? Kanske det är dags att fundera över om inte kommunerna ska ha huvudansvaret för bekämpandet av vardagsbrott? Borde inte medborgarna ha nära till dem som har ansvar för polisens basverksamhet? Det är inte bara i Kil som vaktbolag anlitas för partrullering. Jag tror det är tid att överväga en kommunalisering av polisen och visa att vi åter kan tilltro kommunerna ansvaret för invånarnas säkerhet.