tisdag, april 22, 2008

Den framtida organisationen av länsrätterna

Häromdagen presenterades en utredning om den framtida länsrättsorganisationen. Självklart ska man alltid se över de statliga myndigheternas organisation för att få ut bästa möjliga i en ny tid. Nedanstående uttalande finns från den parlamentariska gruppen som arbetar med regionfrågan i Värmland. De har en point i sitt uttalande som är värda att beakta. Dessutom har stora pengar nyligen investerats i Karlstad för att samordna och förbättra domstolens arbete. Därför väljer jag att blogga om detta.

Uttalande om den framtida organisationen av länsrätterna 080418

Den framtida organisationen av länsrätten håller på att tas fram i en utredning ledd av regeringsrättens ordförande Sten Heckscher.

Utredningens förslag förväntas gå ut på att landets länsrätter skall bli färre men större och döpas om till förvaltningsdomstolar. Länsrätten i Karlstad föreslås bli samordnad med den i Örebro. Den nya gemensamma domkretsen kommer få sitt kansli i Örebro.

I Värmland har de politiska partierna bildat en parlamentarisk grupp som skall ta ställning till den fortsatta processen med regionfrågan i Värmland. Frågan startades på riksnivå genom Ansvarskommitténs förslag om att förändra den regionala kartan och bilda 6-9 regionkommuner i Sverige.

Organisationen av statliga sektorsmyndigheter måste samordnas med den fortsatta processen i regionfrågan som Ansvarskommittén startat. En överväldigande majoritet (ca90%) av inkomna remissynpunkter på förslaget från kommuner, landsting och statliga myndigheter anser att de föreslagna regionkommunerna skall bildas.

Därför måste även detta förslag om en framtida förändring av länsrätterna i Sverige samordnas med de fortsatta diskussionerna som pågår om den framtida indelningen av regionerna i vårt land.