onsdag, mars 19, 2008

Viktigt med fokus på verksamheten för den nya krismyndigheten

Igår lades propositionen "Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull" fram från regeringen och den rör bland annat sammanslagningen av Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten samt Styrelsen för psykologiskt försvar. Samtliga verksamheter har varit föremål för utredning och nu framgår det av propositionen och direktiven för den organisationskommitté som ska genomföra sammanslagningen att Räddningsverkets verksamhet fortsatt blir lokaliserad i Karlstad.

Vi riksdagsledamöter i alliansen i Värmland ser det som en självklarhet att verksamheten fortsatt är lokaliserad i Karlstad/ Kristinehamn och det är glädjande att regeringen inte valt att gå vidare med att samla den kommande myndigheten i Stockholmsområdet. Vi har förstås jobbat hårt för att även få ledningen placerad i Karlstad men det är nu viktigt att fokus ligger på verksamheten så att den kan utvecklas och förbättras på ett bra sätt.

Det är bra att regeringen sätter fokus på verksamheten och att Räddningsverkets nuvarande del ska vara kvar. Vi tror mycket på att lyfta det samarbete som finns mellan Karlstad Universitet och nuvarande Räddningsverket, detta borde kunna få en framträdande roll när det gäller den sammanslagna myndighetens forskning och utveckling.