tisdag, mars 11, 2008

Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer

Håller i min hand en alldeles färsk trycksak som jag idag fått från Forum för levande historia. Fick inte bara en tidning utan också en bok samt en lärarhandledning som just har temat " Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer"

Det busfärska materialet tar upp vad som hände i tre länder under tre tidsperioder. Det handlar om Sovjetunionen, Kina och Kambodja när de styrdes av regimer som deporterade, fängslade och dödade miljoner och åter miljoner människor för att försöka skapa det perfekta samhället.

I december 2006 fick Forum för levande historia i uppdrag av alliansregeringen att uoppmärksamma kommunismens brott mot mänskligheten. Tidigare har man uppmärksammat nazismens brott mot samma mänsklighet.

Äntligen! vill jag utbrista uppmärksammas nu kommunismens brott. Vi är många som under ett antal år krävt att också detta ska uppmärksammas. Jag menar att ett demokratiskt samhälle inte kan stå värdeneutralt inför ideologier som lett till förföljelse, arbetsläger och mord. Det finns också de som motarbetat att kommunismen ska uppmärksammas på detta sätt i Sverige.

Gå gärna in på www.levandehistoria.se för attläsa mer om vad det handlar om.