torsdag, maj 22, 2008

Marinens musikkår ett levande kulturarv

Återigen är en nedläggning av Marinens musikkår i Karlskrona aktuell. Eftersom den är en del av försvarsmakten finns den vad jag förstår med på listan över besparingar. Marinens musikkår är unik och har funnits i över 300 år! Musikkåren är i likhet med till exempel Kungliga Operan och Hovkapellet viktiga delar i det svenska musikaliska kulturarvet. Det är en mycket kompetent orkester som också har statsceremoniella uppdrag. Ännu har inte det sista ordet sagts när det gäller vad som ska läggas ned i försvaret. Jag har inte lösningen men som kulturpolitiker kan jag ändå uttala att det skulle vara oerhört trist om Marinens musikkår i Karlskrona skulle försvinna.