tisdag, september 09, 2008

Varför är det så dyrt att bygga lägenheter i Charlottenberg?

Det vet jag inte. Kan inte det aktuella fallet. I söndags var det ett inslag i Rapport om att det blivit 44% dyrare att bygga i västra Värmland. Nu stoppas bygget för att ingen har råd att hyra dessa lägenheter. Det tycker jag också är synd. Kommunalrådet ropade efter nya investeringsbidrag så att bygget kunde komma igång. Ikväll skulle jag som riksdagsledamot och alliansföreträdare på cirka 1,5 minuter försöka förklara och samtigt berätta att vi inte tror på nya investeringsstöd. Det är inte så lätt att föklara, därför denna blogg ikväll. Vi i alliansen tror inte nya subvetioner är lösningen. Kanske investeringsbidragen rent av bidragit till kostnadsökningarna. Andra orsaker är dålig konkurrens, mycket höjda materialkostnader, kapacitetsproblem, dvs brist på hantverkare, administrativa problem typ plan och bygglagen (PBL)samt högkonjuktur. Inte löses detta med ett investeringsstöd på 90000 kr per lägenhet som det var mellan 2002-2006.

Det behövs istället långsiktiga villkor för bostadsbyggande. Inte ryckiga och kortsiktiga stöd. En ökad konkurrens kan ske med till exempel förbättrade kreditgarantier till mindre företag som inte annars kan ta på sig större uppdrag. Byråkratin i PBL förenklas. Det handlar också om att se över inköpsvägar. Alliansen menar också att en utveckling av hyresrätten som innebär bland annat tillval och frånval kan förbilliga byggandet. Det finns mer att säga i detta ämne men hade jag fått mer tid i nyhetsprogrammet hade jag sagt det jag nu utvecklat i denna blogg.