onsdag, mars 02, 2005

Hur går det med feminismen?

Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog har uttalat att hon befarar att ett feministparti kan välta regeringen och samarbetet med miljöpartiet och vänstern. I förlängningen menar partisekreteraren att detta vore en katastrof för kvinnorna.

Ulvskogs recept för att minska detta hot är att bilda ett feministiskt nätverk. Ett annat recept skulle vara att inrätta ett feministiskt utskott i Riksdagen som granskar förslag ur ett kvinno- och jämställdhetsperspektiv.

Det finns flera reflektioner att göra utifrån partisekreterarens utspel. Ulvskog själv anser att de flesta kvinnor som skulle attraheras av ett feministiskt parti finns bland de socialistiska väljarna. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att regeringens och dess stödpartiers jämställdhetspolitik får underkänt. Trots ett antal år med socialdemokratiskt styre i landet och trots allt prat om feminism och jämställdhet är tydligen de kvinnliga väljarna nu redo att överge dem som styrt.

Utspelet om att inrätta ett jämställdhetsutskott i riksdagen är mycket anmärkningsvärt. Ett utskott som alltså ska ”granska om de andra ledamöterna sköter sig”. Det måste väl ändå vara upp till varje parti och dess väljare att avgöra om deras ledamöter driver en jämställdhetspolitik som motsvarar deras önskemål.

Det är tydligt att det är den granskningen som nu drabbar de socialistiska partierna.