torsdag, mars 22, 2007

Välkommet regeringsbeslut om rovdjuren

Regeringen fattar idag beslut om utvidgad rätt att skjuta rovdjur som angriper tamdjur. Det innebär att det nu blir möjligt att skjuta en varg även utanför inhägnat område. Den utvidgade rätten medför att paragraf 28 i jaktlagen ändras. Rovdjuren som berörs är de fyra stora: varg, björn, järv och lodjur.
Det är ett välkommet beslut och jag är glad att regeringen tar glesbygdens problem på allvar. Det är oacceptabelt att djurägare ska behöva stå overksamma och se hur exempelvis en varg eller lo river deras tamboskap.
Det är en tidsbegränsad jaktregel som kommer gälla från 1 maj år och två år framåt. Naturvårdsverket ska kontinuerligt utvärdera hur systemet fungerar. Skulle det visa sig att det missbrukas och rovdjursstammarna börjar minska kan rätten tas bort.
Ändringen av paragraf 28 ger rimliga villkor för landsbygdens folk och näringsliv. För att folk skall kunna leva och verka på landsbygden måste man ha rätt att försvara sig och sina djur mot angripare.