torsdag, maj 05, 2005

Vems är ansvaret för den klassiska musiken?

Sveriges radio har i uppdrag att erbjuda ett mångsidigt programutbud som tillgodoser skiftande intressen hos landets befolkning. Det slås fast i det sändningstillstånd som reglerar SR:s verksamhet.

Enligt flera medier överväger SR att sluta sända klassisk musik/konstmusik i radions P2. Kanalen har för få lyssnare och därför vill SR göra om P2 till en sportkanal eller en kanal med tonårsmusik. Jag menar att en sådan utveckling är ett brott mot sändningstillståndets krav på mångsidighet. Dessutom skulle det innebära ett svek mot Sveriges radios kulturansvar.

Många äldre lyssnar idag på P2. De saknar ofta kunskap om och tillgång till Internet. Att enbart erbjuda konstmusiken via nätet skulle därför stänga ute många av de som idag lyssnar på kanalen. En radio i allmänhetens tjänst ska respektera seniorerna.

Rocken och poulärmusiken har redan en stabil plattform såväl inom SR:s sändningar som i den kommersiella radion. Det finns därför all anledning att ifrågasätta om det ligger i SR:s uppdrag att erbjuda ytterligare en kanal med en sådan inriktning. Konstmusiken skulle däremot försvinna ur radions sändningar utan SR som plattform.

Enligt en nyligen publicerad utredning från Svensk scenkonst och Musikaliska akademin lyssnar 43 procent av svenskarna regelbundet på konstmusik. SR borde därför fråga sig om det är musikvalet som är den huvudsakliga anledningen till de låga lyssnarsiffrorna på P2.

SR har ett nationellt ansvar för kultur och för ett mångsidigt radioutbud. Det skiljer dem från den kommersiella radion och gör deras roll i etern annorlunda. Jag menar att SR:s uppdrag även i kommande sändningstillstånd är att erbjuda ett mångsidigt programutbud. Det innebär också ett ökat antal sändningar av klassisk musik.