torsdag, september 07, 2006

Hurra för friskolor

10 dagar kvar till valet,

På min valturné besökte jag idag Sunne. Först 2 timmar på torget och det var lite kallt och avslaget. Det hängde regn i luften och det var höst i luften. Efter lunchen besökte jag Frykmansskolan, en kristen friskola mitt i Sunne. Jag besökte den skolan för 3-4 år sedan och ville därför följa upp med ett nytt besök. Det var riktigt roligt att se hur skolan utvecklats och höra om nya satsningar och planer. Hade också en längre träff med de äldsta eleverna som fick ställa frågor om hur det är att vara riksdagsledamot. Mycket trevliga elever och lärare. De var dessutom väl förberedda och hade många intressanta frågor. Jag tror på friskolor som ett bra komplement till den kommunala skolan.

I valdebatten dyker frågan om friskolor upp med jämna mellanrum. Socialdemokraternas envetna kamp mot friskolorna framstår i en alltmer absurd dager. De utmålas som roten till det mesta som är dåligt i svenskt skolväsende. Vissa ska förbjudas helt, andra ska förbjudas att ge vinst och för samtliga ska reglerna skärpas. Det är regeringens målsättning. Svenskt Näringslivs undersökning för ett tag sedan visar också hur felaktig den politiken är. Några rader om den undersökningen:

Den undersökningen omfattade 2 704 personer och det framkom bland annat att: 91 procent av föräldrarna med barn i friskola är nöjda med barnets skola mot 63 procent i kommunala skolor, 78 procent av föräldrarna med barn i friskola anser att varje elev får det stöd de behöver mot 40 procent i kommunala skolor, 88 procent av föräldrarna till barn i friskola anser att deras barn har engagerade lärare mot 65 procent i kommunala skolor, 72 procent av eleverna i friskola anser att de vuxna omedelbart ingriper mot mobbning mot 58 procent i kommunala skolor.

Siffrorna kan inte tolkas på något annat sätt än att vi nu måste ägna all politisk kraft åt att ge eleverna i kommunala skolor rätt stöd för att uppnå kunskapsmålen och att ge lärare och skolledare förutsättningar att skapa en trygg skolmiljö för alla elever. Driftsformen borde inte vara avgörande för elevers och lärares arbetsmiljö. Endast det bästa är gott nog för våra barn, antingen de går i en kommunal eller fristående skola.