lördag, september 02, 2006

Barnomsorgspeng ger ökad flexibilitet

15 dagar kvar till valet

Torget i Skoghall, valstugan i Karlstad och framåt kvällen ett besök på Oxhälja och alliansens valstuga i Filipstad. Talade om energi och familjepolitik.

Som en del i Alliansens överenskommelse finns barnomsorgspengen. Föräldrar som idag är berättigade till barnomsorg har rätt till en barnomsorgspeng som ska kunna användas för att köpa barnomsorgsplats. I och med att pengen kombineras med fri etablering inom barnomsorgen får föräldrarna möjlighet att hitta det barnomsorgslternativ som passar just dem. Familjedaghem, flerfamiljslösningar, olika former för förskolor och andra lösningar får likvärdiga villkor. Detta förslag är genuint kristdemokratiskt eftersom det ger föräldrarna makten och resurserna att välja en form som passar den egna familjen.