torsdag, augusti 31, 2006

Sänk skatten på bensin!

17 dagar kvar till valet

Idag besökte jag Säffle på min rundresa i länet. Samtal med väljare vid valstugan på torget och sedan ett intressant studiebesök hos räddningstjänsten. Säffle är en utpräglad landsbygskommun. Därför var dagens tema för mig skatten på drivmedel.

När du tankar går 60 kronor på varje hundralapp till skatt. En genomsnittsbilist betalar 9 000 kronor i skatt varje år. Det är orimligt. Därför vill vi halvera momsen på bensin, vilket med dagens nivå skulle innebära att priset sjunker med 1.30 kronor per liter. För en genomsnittsbilist i Värmland innebär det en sänkning med 1609 kronor om året.

Bensinskatten slår idag hårt mot vanligt folk, främst de som bor i glesbyggd och inte har möjlighet att utnyttja kollektivtrafik. Reseavdraget ger bara ett skatteavdrag för resor till och från arbetet, inte skolan, dagiset, hockeyn eller semestern. De som har ett sådant fysiskt handikapp att de svårligen kan förflytta sig med kollektivtrafik eller cykel får det också problematiskt.

En momssänkning från 25 till 12 procent skulle minska priset på en liter bensin med ungefär 1,20 kronor. För en genomsnittsbilist i Värmland ger det en sänkning med 1609 kronor om året.

För att inte sätta käppar i hjulet för kampen mot växthuseffekten, ska momssänkningen naturligtvis också omfatta alternativa drivmedel i form av t.ex. etanol och biogas.

Vi bor i ett glest befolkat län och alla kan inte åka kollektivt i samma utsträckning som man kan i tätbefolkade länder. Det är tydligt att vissa av beslutsfattarna i Stockholm har tappat det perspektivet. Nu krävs ett helt nytt styre i Rosenbad. En ny regering som har kvar kontakten med verkligheten och som lyssnar på de orosmoment som berör svenska folket.