måndag, augusti 28, 2006

Karavanen diskuterade demokrati och bloggar

20 dagar kvar till valet

Ikväll deltog jag som kuliss (publik) i det direktsända valprogrammet Karaven som sändes från konferenscentret i Karlstad. Demokratin diskuterades. Från kristdemokraterna deltog Ella Bohlin, förbundsordförande för KDU. Jag tycker hon gjorde en bra insats i debatten. Bland annat diskuterades den bristande kontakten mellan gräsrötter och politiker och svårigheten att påverka politiken. Jag håller både med och inte. Som riksdagsledamot kan jag säga att jag fått många synpunkter och tips från medborgarna i Värmland som jag fört vidare till Riksdagen på olika sätt. Den som vill kan verkligen få kontakt också via telefon, mail eller vanligt brev. Bloggarna kom också upp som ett ny arena. Det som jag tycker är det viktigaste med Internet och bloggar är att den enskilde såväl politiker för ett parti eller privatperson fritt kan framföra sina idéer utan att bli avbruten eller att media väljer ut åtta sekunder av ett tal. Du får själv "prata" till punkt och sedan får läsaren avgöra själv utifrån det vad han eller hon anser.