lördag, september 09, 2006

Stoppa energislöseriet

8 dagar kvar till valet

Jag kan konstatera att energifrågan och det höga elpriset är aktuellt för väljarna i Värmland. Nästan varje dag är det någon som tar upp ämnet med mig när jag är ute på valturnén. Bränslebyte och övergång till förnybara energikällor diskuteras flitigt.

Igår fredag presenterade Göran Hägglund och Anders Wijkman en rapport med omfattande förslag för energieffektivisering. Det effektivaste sättet att spara pengar, minska utsläpp och sårbarhet har hamnat i skymundan. Det är genom energieffektivisering som åtgärderna bör sättas in för att klara energiförsörjning och klimatmål. Och det finns stora pengar att tjäna.

Här följer en sammanfattning av några av förslagen i rapporten:

- Inför individuella elmätningar i Sverige så slipper vi betala för grannens slöseri.

- Stoppa eltjuvar i form av ineffektiva apparater och stand-by-läckor.

- Höj energikraven i bostäder och fasa ut elvärmen.

- Inför eco-driving som obligatoriskt moment för ett körkort.

- Ersätt oljekommissionen med en energikommission.

- Öka energisamarbetet med u-länder och växande ekonomier som Kina och Indien

- All offentlig upphandling bör vara av energieffektiv teknik.

- Skärp utsläppskraven på biltillverkare.

- Inrätta en särskild expertgrupp för att bistå svenska företag i att minska energianvändningen och därmed sårbarheten.