måndag, april 16, 2007

Historisk FN-konvention för handikappade!

Fredagen den 30 mars undertecknade äldre- och folkhälsominister Maria Larsson en FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Konventionen kan komma att omfatta 650 miljoner människor med någon form av handikapp. Det motsvarar ungefär 10 procent av jordens befolkning.

Det handlar om en konvention för att stärka skyddet av de mänskliga rättigheter som funktionshindrade har, enligt de bestämmelser som redan finns. Konventionen slår fast ett antal vägledande principer som rätten till icke-diskriminering, jämlikhet, oberoende, delaktighet och jämlikhet. Det kan exempelvis gälla krav på tillgänglighet för lokaler och kommunikationer, men också för information och service.

Sverige uppfyller redan konventionen, enligt regeringens preliminära bedömning. Men undertecknandet innebär ändå en ny form av skydd för funktionshindrade, även i Sverige. Bland annat fastslås att en individuell klagorätt ska införas. Det innebär att personer med funktionshinder kan anmäla diskriminering eller annan kränkning till en övervakningskommitté. Enskilda länder som ratificerat konventionen kan kritiseras om de inte följer den.
I många länder har människor med funktionshinder diskriminerats och stötts ut från samhällsgemenskapen. Där kan konventionen betyda mycket för att förbättra villkoren. Hela 193 länder har arbetat med konventionen i fem års tid. Vid detta första undertecknandetillfälle skrev cirka 70 länder under konventionen. Konventionen träder i kraft när 20 länder ratificerat den. I Sverige väntar nu ett beredningsarbete innan en proposition innehållande konventionen kan läggas fram för ratificering av riksdagen.