fredag, augusti 31, 2007

Mer pengar till vägar och järnvägar

Jag är mycket glad för beskedet som infrastrukturminister Åsa Torstensson gav på centerstämman i dag i Kalmar, nämligen beskedet att regeringen ökar anslaget till underhåll av vägar och järnvägar med 1 miljard i höstbudgeten. Detta är mycket välkommet inte minst för Värmland.

Äntligen sker nu den storsatsningen på infrastrukturen som Kristdemokraterna under åren i opposition kämpat för. Alliansen har samlats kring en miljardsatsning, som kommer att kunna lyfta de svenska vägarna och järnvägarna till en anständig nivå. Socialdemokraternas otillräckliga anslag i statsbudgetarna har gjort att Vägverket och Banverket kommit att digna under lånebördor och fått allt mindre utrymme för den egentliga verksamheten. Allt mindre resurser har funnits kvar till att satsa på själva vägarna och järnvägarna. Drift- och underhåll har blivit eftersatt. Investeringar har skjutits på framtiden. Bidragen till de enskilda vägarna har krympt. Alliansen skapar nu utrymme för insatser som kommer att göra en märkbar skillnad för hushåll och företag i hela landet.

För Kristdemokraterna är detta särskilt glädjande efter alla de år vi tvingats bevittna socialdemokraternas misskötsel av i synnerhet vägnätet. Om denna utveckling tillåtits fortsätta hade det inneburit ren kapitalförstöring. Nu ser vi skillnaden med en alliansregering där Kristdemokraternas kamp för ett fungerande vägnät har gjort skillnad. Nu förbättras möjligheterna till boende och företagande i hela landet.