fredag, maj 04, 2007

Ingen krisberedskapscentralisering till Stockholm!

Räddningsverket ska slås samman med Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. Den nya myndigheten ska ha sin ledning i Stockholm. Enligt SVT kommer detta utredningsförslag presenteras på måndag.

Det må ju vara förståndigt att samverka och slå samman myndigheterna men jag vill inte ha någon ytterligare centralisering till Stockholm. All myndighetsverksamhet ska inte koncentreras till Stockholm. Jag delar den uppfattning som landstingsstyrelsen och ordföranden i länets kommunstyrelser idag uttalat i Karlstad.

Den nya krisberedskapsmyndigheten som nu ska skapas ska naturligtvis ha sitt huvudkontor i Karlstad. Här finns den kompetens och kunskap – framförallt hos Räddningsverket – som behövs för att man ska kunna bedriva en fortsatt bra verksamhet med ansvar för skydd, olyckor och det civila försvaret.

De neddragningar och omlokaliseringar från Värmland till Stockholm som nu föreslås, går dessutom stick i stäv mot det riksdagsbeslut som fattades för mindre än två år sedan. Det var då som bl.a. Konsumentverket och Elsäkerhetsverket samt nya delar av Räddningsverket flyttades till Värmland.