tisdag, maj 01, 2007

Kampanj för vårdnadsbidraget

Idag drar vi kristdemokrater i gång en kampanj för vårdnadsbidraget. I slutet av veckan ska jag dela ut bland annat hink och spade i Karlstad och på Hammarö för att visa på att våra barn är det viktigaste vi har.

I dagens samhälle är vi många som upplever att dygnet har för få timmar, att tiden helt enkelt inte räcker till. Tid tillsammans med familjen har blivit en bristvara och alltför många föräldrar får inte vardagen att gå ihop.

Som politiker har vi ett ansvar att utforma en familjepolitik som ger bra möjligheter att förena familj med arbete. Kristdemokraternas ambition är en familjepolitik som passar ett så stort antal familjer som möjligt. Det förutsätter att den är flexibel och ger föräldrarna möjlighet att välja en lösning som passar just dem i deras specifika situation.

Idag får föräldrar, som har sina barn på dagis, i genomsnitt en statlig subvention på cirka 100 000 kronor per år och barn. Vi kristdemokrater gillar förskolan och vill självklart att den offentliga barnomsorgen ska vara väl utbyggd, hålla en hög kvalitet och ha fortsatt låga avgifter. Men vi vänder oss emot det faktum att styrande bidrag och subventioner minimerar familjers handlingsutrymme.

Kristdemokraterna vill att det ska råda rättvisa mellan olika barnomsorgsformer. Ett vårdnadsbidrag som ger småbarnsfamiljer möjlighet att tillbringa mer tid tillsammans har därför länge varit en av våra absoluta hjärtefrågor.

Vi vet att vårdnadsbidraget är populärt. Undersökning efter undersökning visar att svenska familjer vill ha vårdnadsbidrag och många är de föräldrar och kommuner som har hört av sig för att fråga när det kan vara på plats. Vi kristdemokrater är därför mycket glada och stolta över att den nya alliansregeringen, med socialminister Göran Hägglund i spetsen, beslutat att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag, förhoppningsvis redan den 1 januari 2008. Valfrihet för Sveriges barnfamiljer ska äntligen bli verklighet!

Med ett kommunalt vårdnadsbidrag får de föräldrar som så önskar möjlighet att gå ner i arbetstid eller stanna hemma lite längre med sina små barn även efter det att föräldraförsäkringen löpt ut. Det skapar helt enkelt en mer flexibel barnomsorg. Storleken på vårdnadsbidraget kommer att vara 3 000 kronor per månad om det är obeskattat och 4 000 kronor per månad om det beskattas. Vilken teknisk lösning som kommer att bli verklighet utreds just nu.

För oss kristdemokrater är det självklart att det är föräldrarna själva som ska besluta om hur de vill ha sin barnomsorg. Därför behövs det alternativ – både förskola och vårdnadsbidrag.