torsdag, maj 19, 2005

Gärna en polisutbildning i Karlstad

Med anledning av justitieministerns utspel idag om nya polisskolor blir min uppmaning till regeringen att förlägga en av dem till Karlstad! Behovet av att utbilda nya poliser är stort. Man räknar med att det under de närmaste åren kommer att tas in ungefär 1000 studenter per år. Polisens grundutbildning ska präglas av högskolemässighet och ge basen för ett livslång lärande. Rättsvetenskap, beteendevetenskap, poliskunskap samt praktiska färdighetsämnen är några av de ämnen som ingår i utbildningen. Polishögskolan utvecklar och genomför vidareutbildning för hela polisen. Detta behov kommer inte att minska i framtiden.
Polisutbildning bedrivs idag på tre platser i landet, vid Polishögskolan strax norr om Stockholm, samt som uppdragsutbildning vid universiteten i Umeå och Växjö. Sedan 2003 drivs polisutbildning också på distans. Insatser har enligt regeringen gjorts för att få sökande från alla delar av Sverige till polisutbildningen genom denna distansutbildning. Syftet är denna utbildningsform ger möjlighet och gör det enklare för sökande från hela landet att genomgå polisutbildning.
Polisen i Värmland har som inriktning en lokalt förankrad polis med närvaro i hela länet. Medelåldern är den högsta i landet och sjukfrånvaron är hög. Av detta kan man dra den slutsatsen att behovet av nyrekrytering är stort. Precis som andra statliga institutioner och verksamheter har polisen ett stort behov av en lokal förankring och närhet.
En lokaliserad polisutbildning till Värmland med koppling till Karlstad universitet och polismyndigheten i Värmland skulle vitalisera polisens arbete i länet. Det skulle också underlätta för människor i regionen att kunna utbilda sig till polis utan att behöva flytta från länet. Förutsättningen att få behålla poliser i länet efter utbildningen skulle öka markant.
Tyvärr har Värmland en hög ungdomsarbetslöshet. Den uppkomna situationen med försvarets omorganisation gör inte situationen lättare. I ett läge där regementet i Kristinehamn försvinner är det inte otroligt att till exempel yngre officerare vill omskola sig till just poliser.
I Värmland finns goda möjligheter att i samarbete med universitetet i Karlstad och Polishögskolan etablera en fin polisutbildning. Utan större investeringskostnader, som en ny högskola skulle innebära, kan den av regeringen angivna utbildningstakten infrias.