torsdag, juni 02, 2005

Nej till lesbisk insemination, för barnens skull!

I morgon fredag kommer Riksdagen att debattera och besluta om assisterad befruktning för homosexuella kvinnor. Jag beklagar verkligen att Riksdagens majoritet vill sanktionera att fadern tas helt bort ur bilden redan från första början. I en tid då det manliga ansvaret för barnen med rätta betonas är detta en märklig utveckling. Vi kristdemokrater är märkligt nog det enda parti som röstar nej.

FN:s barnkonvention slår fast att barnet har rätt till sina föräldrar och sitt ursprung. Men på fredag fattar riksdagen ett beslut som går på tvären mot detta barnperspektiv.

Det krävs en mamma och en pappa för att ett barn ska bli till, det kan inte ens en riksdagsmajoritet ändra på. Vuxna har inte rätt till barn. Men barn har rätt till en mamma och en pappa, vilket idag säkerställs eftersom endast kvinnor som är gifta eller sammanbor med en man har rätt till insemination (provrörsbefruktning). I fall med lesbiska par berövar man medvetet barnet möjligheten att växa upp med en far.

Det är viktigt för barn att växa upp med föräldrar av bägge könen vare sig de är biologiska föräldrar eller inte. Lagstiftaren har därför i alla andra sammanhang försökt säkerställa barnets rätt till umgänge med bägge föräldrarna. Nu ska vårt land på detta viktiga område göra ett avsteg, som kommer att gå ut över de barn som skall växa upp utan att veta vem fadern är och utan att få leva i en gemenskap där en mansperson ingår.

Ur Psykologförbundets remissyttrande kan läsas att " man kan inte göra experiment på barn. Kunde vi vara säkra på att barnen inte utsätts för onödiga risker, då hade det varit en annan situation"

Den här frågan kan aldrig bli en jämlikhetsfråga för vuxna. Det handlar om förståelsen (eller i detta fall brist på förståelse) för barns behov och rättigheter.

1 Comments:

At 8:02 fm, Blogger Tor Billgren said...

Det du säger till barnen som föds genom insemination är "Du borde inte finnas till! Det är fel att du existerar!"

Är det barnens bästa att höra sådant?

 

Skicka en kommentar

<< Home