fredag, december 16, 2005

Jag bryr mig om jakthundar

Den 11 november fanns nedanstående insändare att läsa i Arvika Nyheter. Med tanke på titeln och innehållet skrev jag den 14 november ett litet svar. Av någon anledning har mitt svar inte varit infört i tidningen. Det är ju bra att Internet finns och bloggsidor så jag någonstans kan visa att jag faktiskt försökt svara på insändaren. Jag har i denna blogg utelämnat insändarförfattarens namn.

Nu har det hänt igen och politikerna bryr sig inte
På kort tid har två jakthundar dödats av vargar. Den senaste en hamiltontik tillhörande Egon Johansson Glava. För Egon med familj är det en tragedi att på detta brutala sätt mista en jaktkamrat och familjemedlem. Vi har en lång jakttradition i Sverige där vi kunnat släppa lös våra hundar i skogen för jakt. Denna tradition hotas nu genom (med största sannolikhet) inplanterade vargar som ökar i oroande takt. Miljöminister Lena Sommestad struntar blankt i folket på landsbygden. I det nya förslaget om ändring av paragraf 28 (rätten att freda sina djur vid rovdjursangrepp) som vi jägare sett fram emot, finns inte jakthundar med och kan således inte fredas. Är det demokrati när ett fåtal miljö- och rovdjursromantiker får bestämma över jakten och rovdjurspolitiken i Sverige? XX


XX hävdar i en insändare (11/11) att politikerna inte bryr sig när jakthundar dödas av vargar. Jag har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat frågan i riksdagen, senaste med en motion, där jag krävt en ändring av paragraf 28 i jaktförordningen (rätten att freda sina djur vid rovdjursangrepp). Jag anser att paragraf 28 måste inkludera att hundägaren också har rätt att försvara sin hund vid ett angrepp mot jakthundar. Men i regeringens förslag till ändring av lagtext finns inte detta med. Hundägare kommer även i fortsättningen att riskera fängelse om de försvarar sina hundar mot rovdjursangrepp i skogen.

Detta är orimligt. Med den utveckling vi har idag av vargens förökning, enligt vissa forskare 20-30 procent, så kommer vi att få en ohållbar situation i vissa delar av landet. Jag kan försäkra att jag kommer att driva frågan vidare om att utformningen av den 28:e paragrafen i jaktförordningen ändras, förbättras och förtydligas på denna punkt. Dan Kihlström (kd) riksdagsledamot