fredag, december 30, 2005

Släng ut oppositionen eller?

Det är tydligt att oppositionen eller de som har avvikande meningar ska tystas. Demokratin blir urholkad. Nedanstående allvarliga exempel visar att några totalt har missat de demokratiska grundreglerna med minoritetsskydd och rätten att ha en annan åsikt eller rent av tro. (Hur är det med religionsfriheten egentligen?). Jag är djupt oroad. Men trots allt har vi val till riksdagen, landstinget och kommunfullmäktige nästa år. Då kan medborgarna tydligt visa vilka företrädare man vill ha.

Exempel 1:
Dagarna före jul gjorde den värmländske SSU-ordföranden och kyrkopolitikern(!) ett märkligt utspel om att folk inte skulle gå till kyrkan i jul. Orsaken är att det finns några präster som gjorde något så hemskt som att skriva på ett upprop mot beslutet på kyrkomötet om välsignelseakt för homosexuella. Han uttalade också att kyrkan inte tar emot ensamstående med barn. Vilket befängt uttalande. SSU-ordförandens demokratisyn är mycket alarmerande. Vad jag vet så var det ett antal kyrkomötesdelegater som röstade emot när det gäller välsignelseakten. Borde inte dessa i konsekvensens namn slängas ut? Jag vet att förtroendevalda inom Svenska kyrkan också har en annan åsikt eller tro än den beslutade på kyrkomötet. Ska inte de också slängas ut? Varför inte gå hela vägen och stänga kyrkan för alla de besökare som också är negativa till kyrkomötesbeslutet? Nej SSU-ordföranden borde ta en djupare funderare på vad kyrkan är och vad demokrati är. De förtroendevalda sossarna på olika nivåer inom Svenska kyrkan måste också tala om hur de ser på utspelet från SSU-ordföranden.

Exempel 2:
I Umeå har den kristdemokratiska ledamoten i socialnämnden anmälts till HomO eftersom hon i nämnden reserverat sig mot en adoption där föräldrarna är homosexuella. Den kristdemokratiska ledamoten hävdade bland annat att det bör eftersträvas att barnets situation är så lik den biologiska som möjligt. Kommunallagen anger tydligt att en ledamot har rätt att reservera sig mot ett beslut. I en skriftlig sådan kan argument för detta anges. Kristdemokraterna reserverade sig för övrigt i Riksdagen när den nya adoptionslagen antogs. Lokalt följde således den kristdemokratiska ledamoten upp denna politik. Är det tillåtet att ha en annas åsikt än majoriteten? Om det blir ett fällande finns väl bara två vägar; den ena är att den som har en annan åsikt än majoriteten ska tiga, den andra är väl att slänga ut oppositionen! Vart är vi på väg? Kan vara något att ta med sig in i valåret 2006. Gott nytt År!

2 Comments:

At 6:44 em, Anonymous Anonym said...

Search engines try it

Casino
viagra
tramadol
cialis

 
At 8:31 fm, Anonymous Anonym said...

Latest news. Viagra, cialis

viagra
cialis
tramadol

 

Skicka en kommentar

<< Home