onsdag, juni 14, 2006

Alliansen har löst energiknuten

En fråga som varit vanlig till oss i Allians för Sverige handlar om energifrågan, oftast om kärnkraften. Hur har ni tänkt lösa den frågan? Det är därför mycket välkommet med den uppgörelse som presenterats idag. Det är mycket välkommet att Sverige nu kan få stabila, förutsägbara villkor för energipolitiken. Den 30 år gamla knuten runt kärnkraften kan nu betraktas som löst. Det är en viktig framgång för kristdemokraternas politik. Uppgörelsen stämmer i stort med det förslag till lösning vi presenterade för ett år sen.

Uppgörelsen innebär bland annat att inga ytterligare kärnkraftsreaktorer i Sverige stängs av fram till 2010. Inga nya byggs till samma tid. Det blir en utbyggnad av småskalig vattenkraft vilket jag har motionerat om i Riksdagen.

Beskedet från Alliansen idag torde också vara välkommet för den den tunga elintensiva industrin i Värmland. Med alliansens politik ges bättre förutsättningar att klara den internationella konkurrensen.

Den allt annat överskuggande miljöfrågan, hur växthuseffekten kan hejdas, har nu fått ett viktigt bidrag genom att kärnkraftens avveckling stoppas. Ersättandet av kärnkraft med dansk kolkraft och rysk kärnkraftsel för inte miljöfrågorna framåt.
Prishöjningarna ges också förutsättningar att bli lägre genom ett stopp för vänsterkartellens energiskattehöjningar och genom att kärnkraftsavvecklingen stoppas Det är också bra att Vattenfall behålls i statlig ägo.