söndag, juni 11, 2006

Grus i maskineriet

Med denna något kryptiska titel på min blogg vill jag berätta om fredagens grusvägsseminarium i Karlstad som jag deltog i. Gruset och grusvägarna är viktigt för Värmland och på seminariet framkom (vilket de närvarande redan visste) att skogsindustrin är beroende av att kunna få ut timret ur skogen alla tider på året. Tyvärr stängs många grusvägar av i flera veckor på våren vilket innebär leveransstopp. Grusvägarnas standard är också viktig för alla boende på landsbygden. I Värmland finns cirka 130 mil allmän grusväg. Vägverkets representant redogjorde tydligt för att det saknas pengar, dvs för lite anslag från regeringen när det gäller underhåll av vägar och grusanslag. Dagen avslutades med en politisk debatt och frågestund där riksdagspartierna deltog. I denna debatt sa jag att de centrala stora infrastrukturplanerna borde tonas ner till förmån för regionerna. Jag sa också att pengar kunde föras över från järnvägskontot så att underhållet på alla våra vägar, inklusive grusvägarna, kunde förbättras. Ett konkret förslag från min sida var också att ett stort grusvägsseminarium borde arrangeras i Stockholm, detta för att öka förståelsen i storstaden för betydelsen av framkomliga vägar på landsbygden för välfärdens skull.