söndag, april 16, 2006

Bostadskön ska i alla fall vara solidarisk

Idag på påskdagen kom ett bostadspolitiskt utspel från den socialdemokratiska samhällsbyggnadsministern. Denna gång handlar det om att kommunerna ska bli skyldiga att organisera bostadskö. Detta mot diskriminering och orättvisor på bostadsmarknaden. Det är ju så att många, särskilt unga, invandrare och arbetslösa inte får tag på lägenhet.

Med detta förslag lär det inte bli en enda ny lägenhet. Men den bostadssökande får en organiserad plats i kön. Slutsatsen bli att bsotadskön i alla fall blir solidarisk.

Det som behövs är i första hand lägenheter, av olika slag och i olika prisklasser. Jag hade nog snarare trott att regeringen skulle ställa större krav på kommunerna när det gäller bostadsplaneringen. Det behövs också nya former av stöd till låginkomsttagare, kreditgarantier m.m. Det behövs fler åtgärder för att få ett billigare byggande som gynnar alla.