söndag, april 02, 2006

Ge kommunerna full rätt att besluta över strandskyddet

Glömde visst att blogga i fredags. Det finns trots allt ett liv utanför bloggvärlden också. Här kommer i alla fall en blogg från mitt fönster.

I fredags presenterade min partiledare Göran Hägglund tillsammans med SvenGunnar Persson ett förslag till landsbygdspolitiskt program på landsbygdsriksdagen. Ett av förslagen handlar om det omdebatterade strandskyddet. I partistyrelsens förslag handlar det om att ge kommunerna full rätt att besluta över strandskyddet. Jag tycker detta är ett bra förslag. Regeringen har ju en tydlig centralistisk inriktning på sina förslag. För ett tag sedan presenterade de hur de vill ha det. Då hade minsann fyra kommuner i Värmland fått nåden att få ett mer flexibelt strandskydd. De andra tolv värmländska kommunerna då? Som har lika många sjöar och lika mycket glesbygd. Så kan vi inte ha det.

Sverige är rikt utrustat med stränder längs åar, sjöar och hav. Ett sätt att underlätta för människor att flytta till glesbygdsområden kan därför vara att erbjuda attraktiva strandnära boenden. Strandskyddsreglerna måste bli mer flexibla för att underlätta bostadsbyggandet i attraktiva lägen på landsbygden. Vi föreslår att kommunerna, som har det övergripande ansvaret för planering och byggande, ges full rätt att besluta över strandskyddet. Kommunala bedömningar kan bli mer flexibla utifrån regionala och lokala behov och förutsättningar. Naturligtvis måste kommunerna i sin planering ta hänsyn tas till den biologiska mångfalden och allmänhetens tillgång till strandlinjen. Det är naturligt att strandskyddet, med ett utökat kommunalt ansvar, inordnas i plan- och bygglagstiftningen.

Strandsskyddsförslaget ingår som en del i ett omfattande landsbygspolitiskt program som slutligen ska debatteras och antas på kristdemokraternas riksting i Göteborg i sommar. Läs mer på www.kristdemokraterna.se.