fredag, juni 02, 2006

SVT:s regionala sändningar borde textas

Häromdagen diskuterade vi och beslutade om det kommande sändningstillståndet för SVT, SR och UR i Riksdagen. Jag deltog i debatten för kristdemokraternas räkning. Det var en intressant debatt på många sätt och den kan du läsa mer om på riksdagens hemsida. En mycket viktig del av public service är tillgängligheten inte minst för hörselskadade. Enligt SVT textas idag cirka 50% av de svenska programmen. Regeringen hade ett gyllene tillfälle att kräva en betydligt högre ambition av SVT när det gäller programtextningen. Den tog man inte. Istället föreslog regeringen ett mycket blygsamt mål på 65% den kommande tillståndsperioden fram till 2012. Själv föreslog jag ett högre mål. Jag vet att det händer mycket på det tekniska området vilket också innebär ökad möjlighet att texta programmen. Ganska snart kan SVT komma upp i 65% och så kan man luta sig tillbaka efter fullgjort beting. Självklart borde också alla regionala sändningar textas. Bara i Värmland är det många som inte kan tillgodogöra sig innehållet i sändningarna. Som licensbetalare har de samma rätt till programinnehållen. Inte minst ett valår är detta viktigt. Därför borde SVT prioritera de regionala sändningarna i det fortsatta arbetet med utvecklingen av programtextningen.