söndag, augusti 27, 2006

Vårdnadsbidraget inget svek mot barnen och familjen

21 dagar kvar till valet

Vårdnadsbidraget är en het valfråga igen. Idag meddelade folkpartiet att de kan tänka sig vårdnadsbidrag dock med vissa garantier. Samtidigt uttalar sig ansvarig minister om att detta är ett svek mot barnen och familjen. Jag kan för mitt liv inte begripa hur det kan vara det? Skulle det vara ett svek att försöka ordna så att föräldrarna faktiskt kan vara mer tillsammans med barnen. Väldigt många föräldrar vill dessutom det. Ser inte och hör regeringen inte alla dessa uppror som startat i hela landet. Vårdnadsbidraget som vi kristdemokrater ser det, är ett erbjudande, en möjlighet, HELT ENKELT EN VALFRIHETSREFORM FÖR DEN MODERNA FAMILJEN! Familjepolitiken har hög prioritet för oss kristdemokrater av den enkla anledningen att vi är övertygade om att trygga och harmoniska familjer är den bästa miljön för barnen att växa upp i. En röst på kristdemokraterna är bästa garanten för ett vårdnadsbidrag.