måndag, september 11, 2006

Ingen ny pensionärsskatt

6 dagar kvar till valet

I söndagskvällens TV-debatt mellan Fredrik Reinfeldt och Göran Persson dök det upp igen. Statsministern öppnade med att säga att alliansen ska införa en särskild pensionärsskatt. Detta stämmer inte men det skapar stor förvirring bland de äldre. Sanningen är att alliansens jobbavdrag endast gäller inkomst av tjänst, detta för att det ska löna sig att gå från bidrag till arbete. Det innebär också en skattelättnad speciellt för låginkomstagare. Det är alltså inte tal om någon särskild skatt för pensionärer. Kristdemokraterna och Alliansen anser att förslaget till höjt bostadstillägg för pensionärer (BTP) är bra, och välkomnar det. Men mer bör göras för att ge alla pensionärer en pension som de kan leva på.
Vi kristdemokrater vill avsätta mer resurser till att lyfta de sämst ställda pensionärernas ekonomi. Därför föreslår vi en förbättring av garantipensionen – den lägsta nivån i det nya pensionssystemet – med 672 kronor i månaden före skatt.
Vi föreslår också en höjning av grundavdraget med 5000 kr, en skattesänkning på 130 kr i månaden.