söndag, september 10, 2006

Ungdomar vill ha en civilkuragelag

7 dagar kvar till valet

Ska villigt erkänna att jag kände mig lite trött och sliten idag. Det fantastiska vädret gjorde sitt också. Det var länge sedan en golfrunda. Men det är bara att ladda om. Besökte Grums där kristdemokraterna hade dukat upp utanför det lilla köpcentrat. När jag väl var på plats så var samtalen igång och inspirationen infann sig. Ett av dagens frågeämnen var civilkuragelagen som vi kristdemokrater vill införa i Sverige.

En civilkuragelag skulle ha stor betydelse för att lägga grunden för ett tryggare och medmänskligare Sverige. Det anser inte minst ungdomar. Drygt 6 av 10 ungdomar mellan 16-29 år tror att tryggheten i samhället skulle öka med en civilkuragelag och är därför positiva till införandet av en sådan lag. Detta enligt en Synovate/Temo-undersökning som Kristdemokraterna låtit beställa.

Ungdomar är mer utsatta för brott än befolkningen i stort och rör sig mer i otrygga miljöer. Det är sannolikt att unga oftare hamnar i situationer där civilkurage behövs, men inte alltid kommer till uttryck. Samtidigt beskrivs inte sällan civilkurage som något från svunna tider, som något dagens unga inte riktigt bryr sig om. Det är därför mycket glädjande att se att stödet bland unga är starkt för en civilkuragelag. Det visar att lagen är angelägen.

Med hjälp av en ny lag och opinionsbildning kan vi tillsammans förändra attityderna i samhället. Kristdemokraterna har därför startat en ny webbsite, www.civilkurage.nu, där vi har samlat material om civilkurage och där personer uppmanas att dela med sig av erfarenheter då personer vågat gripa in när någon befunnit sig i nöd. Vi har även utlyst ett årligt nationellt civilkuragepris.

Kristdemokraterna vill ha ett samhälle med mjukare hörn. Ett samhälle där vi bryr oss om varandra och säger stopp när vi ser någon som agerar fel. Vår känsla av ansvar för varandra som medmänniskor är grunden för vår trygghet, säkerhet och frihet. Ambitionen att skapa ett anonymt samhällssystem som gör anspråk på att vara så gott att ingen längre behöver vara god gör den personliga moralen och dygden överflödig och otidsenlig.