onsdag, september 05, 2007

Fler vill förändra attityden gentemot de äldre

Den blivande partiledaren för folkpartiet, Jan Björklund, anser att attityden gentemot de äldre måste förändras. Han kan till och med tänka sig en ny lag mot åldersdiskriminering. Välkommen i gänget Jan. Detta är en fråga vi kristdemokrater drivit under ett antal år. Vi förde fram det ganska starkt i valrörelsen förra året. I vår valplattform skrev vi följande:

"Seniorerna blir alltfler i vårt samhälle. Många av dessa är aktiva och friska högt upp i åren.
Trots det ställs de ofta utanför i samhällslivet och blir diskriminerade på arbetsmarknaden.
Seniorernas kraft och kunskaper tas inte tillvara. Som senior måste man få flexibla och
ökade möjligheter att arbeta, så länge man känner att man har ork och vilja. Därför måste
det löna sig bättre att arbeta några år till. Samhällsekonomiskt görs även en vinst genom att
vi får fler arbetande skattebetalare och behåller kompetensen. Seniorerna är en tillgång i
samhället och inte en belastning. Det är skrämmande att vi i Sverige inte bättre tar till vara
på äldre människors erfarenheter och kunskaper."