fredag, december 07, 2007

Vårdnadsbidraget nu en verklighet för barnfamiljerna!

Nu är det klart. Och det finns all anledning att fira! Med 3 000 kronor, skattefritt, per månad och barn, kommer småbarnsföräldrar genom vårdnadsbidraget få möjlighet till mer tid med sina barn. Regeringen har idag lagt fram förslaget om hur det kommunala vårdnadsbidraget skall utformas

Vårdnadsbidraget kommer att omfatta barn från ett år upp till treårsdagen. Den sjukpenninggrundande inkomsten bibehålls under dessa år och den överhoppningsbara tiden i a-kassan förlängs från att barnet är två år tills det fyller tre år.

Den uppgörelse som har träffats i regeringen ger glädjande nog ett stort utrymme till flexibilitet för kommunerna att själva besluta om en del av utformningen av vårdnadsbidraget utifrån de lokala förutsättningarna som råder.

Vårdnadsbidraget kommer att kunna införas på hel- och deltid, kommunerna får också besluta om hur närvaron i förskoleverksamheten ska kunna samspela med avtrappningen i vårdnadsbidraget.

För en modern familjepolitik i tiden, krävs det att familjerna själva får vara med och bestämma hur deras liv skall utformas, och hur deras barn skall tillbringa sina första år. Barnens första år går snabbt, några få år, sedan är barndomen förbi och ofta vill man spola tillbaka tiden. Men från och med 1 juli 2008 får de värmländska barnfamiljerna förhoppningsvis en möjlighet till mer tid tillsammans med barnen genom vårdnadsbidraget.