fredag, november 09, 2007

För ett schystare Sverige

Fundera inte så mycket på stavningen i ordet schystare. Enligt svenska akademin är det helt okej att stava så här. Det är viktigare att fundera över vad det står för. För oss kristdemokrater handlar det om ett Sverige där vi bryr oss om varandra, ett vänligare Sverige där alla har plats.

För oss i kristdemokraterna har det alltid varit centralt att människor ska kunna känna sig trygga i sin vardag och veta att samhället reagerar mot våld och brott. Regeringen väljer nu att påbörja den största satsningen i modern tid på att göra hela Sverige till ett tryggt land att leva i.

I årets budget slår regeringen fast att arbetet med att möjliggöra införandet av en så kallad civilkuragelag ska inledas under 2008. Detta är något som vi Kristdemokrater har arbetat länge för och gläds åt. I svensk rätt finns idag ingen allmän skyldighet att vara verksam för att avslöja eller hindra brott. Det finns heller ingen plikt att anmäla ett brott som redan har begåtts eller någon allmän skyldighet att bistå personer som befinner sig i livsfara eller i allvarlig fara för sin hälsa. Den senaste tiden har vi sett att behovet av en sådan lag är stort, tyvärr med flera tragiska dödsfall till följd av misshandlingar där flertalet vittnen funnits.

En civilkuragelag skulle innebära ett utvidgat krav och lagstadgad skyldighet att efter förmåga hjälpa någon som är i nöd. Exempelvis är det rimligt att ringa efter ambulans när någon är svårt skada eller påkalla hjälp när någon befinner sig i nöd. Det handlar inte om att utsätta sig själv för fara, utan om en laglig skyldighet att ingripa efter egen förmåga. I flera andra länder, bland annat i Finland, Schweiz, Tyskland, Frankrike, Norge och Belgien, finns redan en sådan lag. Straffansvarsutredningen (SOU 1996:185) kom också fram till att det bör finnas en lag i Sverige, som gör det oacceptabelt att förhålla sig passiv när annan människa befinner sig i livsfara.

I augusti 2006 gjorde opinionsinstitutet Synovate Temo på uppdrag av Kristdemokraterna en undersökning om den svenska allmänhetens attityder till civilkurage och en civilkuragelag. Undersökningen visar att 8 av 10 tillfrågade efterlyser mer civilkurage i Sverige. En majoritet, 52 procent, av de tillfrågade var för införandet av en lag som skulle innebära en skyldighet att gripa in och hjälpa människor i nöd.

En lag om civilkurage är ingen universallösning, men den kan hjälpa till att stävja brottsligheten och förhoppningsvis signalera till samhället att passivitet, när man kan hjälpa, inte är okej!

Vi vill se ett samhälle där fler vågar ta ansvar och där vi bryr oss om varandra. En civilkuragelag skulle vara ett ytterligare led i att skapa ett tryggare Sverige.

Besök gärna http://www.schystare.se/