tisdag, februari 05, 2008

Vänstern på krigstigen om statsbidragen till trossamfunden

Nu är Vänsterpartiet på krigsstigen igen angående det statliga stödet till trossamfunden. Denna gången är man så blygsam att man bara vill spara 10 av de 50 miljonerna samfunden får tillsammans. De senaste åren har vänstern återkommit med dessa krav i sin riksdagsmotioner. Minns att vi hade en rejäl debatt för drygt ett år sedan om just detta i kammaren.

Religionsfriheten väger lätt för vänsterpartiet. Deras förslag om en kraftig minskning av det statliga stödet till trossamfunden visar på ett anmärkningsvärt förakt för människors tro. Det är också anmärkningsvärt att den vänstepartistiska ordföranden i kulturutskottet med så generella och svepande ordalag kan påstå att inte trossamfunden uppfyller det regelverk som ligger till grund för statsbidraget.

Kyrkors och samfunds bidrag till samhället är ovärderligt och kan inte mätas i de få miljoner som utgår i statsbidrag. Att ytterligare minska detta bidrag är helt oacceptabelt.

De ideella insatserna inom kyrkor och samfund är omfattande. De är en kanal för människors vilja att hjälpa varandra. Därigenom stärker trossamfunden framväxandet av ett mänskligare samhälle.

Det bör påpekas att det är ungefär lika många människor i vårt land som varje vecka besöker en religiös sammankomst i en kyrka, en moské eller en synagoga som det är som besöker ett idrottsevenemang. Trots detta bidrar staten med enbart 50 miljoner konor till trossamfunden att jämföra med stödet till idrotten som kan räknas i miljardbelopp. Fördelat per medlem handlar det om 60-70 kronor per år.

Kyrkor och samfund gör en ovärderlig insats för samhället och för den enskilde. Statens bidrag till detta är litet men värdefullt. För oss kristdemokrater är det en självklarhet att detta stöd ska finnas kvar och om möjligt öka i framtiden.