onsdag, februari 13, 2008

Värmlandsmöte om tågförseningarna

Idag träffades Värmländska företrädare SJ och Banverket för en diskussion om de kända tågförseningarna. Detta möte hölls i Karlstad. Av rapporteringen framkommer inte särskilt mycket nytt. Bakgrunden till mötet är att vi Värmlänningar har tröttnat på alla förseningar som drabbar oss i varje vecka på tåget mellan Värmland och Stockholm.
Varför säger jag nu vi? Jag var inte med på mötet och jag är ännu inte med i den intresseorganisation som tydligen bildats i Värmland. Jag tror dock att jag är meriterad för att vara med i sällskapet. Jag har veckopendlat till Stockholm i över 10 år och jag tror att jag snart gjort ungefär 1000 enkelresor med SJ under denna tid!
Jag kan verifiera att det är förseningar varje vecka. Oftast är problemet själva infarten till Stockholm. Stopp vid Årstabron. Men det kan också vara redan vid starten i Karlstad eller olika stopp på vägen. Inte så sällan är det tekniska fel på X2000-tågen. Jag vågar inte räkna med hur många dagar extra jag tillbringat på tågen, bara i förseningar. Jag förstår näringslivet ( och alla andra förstås) i Värmland som hela tiden känner sig ickeprioriterade.
Förbindelserna (läs infrastrukturen) är mycket viktiga för oss alla. Det är bra att vi värmlänningar ryter till.
Vad framkom då vid mötet idag. Banverket vill förstås bygga dubbelspår mellan Karlstad och Kil samt ett nytt resecentrum i Karlstad. Realistiskt tidigast 2012.
Andra förbättringar skulle kosta 10 miljarder. Smakar det så kostar det! Jag säger precis som vd för handelskammaren i Värmland: Efter dagens möte är vi inte lugnare men en dialog är inledd. Vi stretar också mot samma håll! ( Vilket håll det nu är?)