onsdag, juli 19, 2006

Låt Mickael stanna hos sin faster i Hagfors

I dagens NWT (Nya Wermlandstidningen) läste jag att fallet Mickael fortsätter. På tidningen Expressens hemsida finns också artiklar om detta. Detta berör. Det är inte bara ett fall utan det handlar om en liten pojke av kött och blod och med en själ.

När anhöriga till en familj med problem kan ställa upp och som i de i det här fallet redan har gjort så under flera års tid, tycker jag det är märkligt att socialtjänsten vill rycka upp en 4-åring från det sammanhanget. Varför duger inte anhöriga åt myndigheter i Sverige?

Inga familjer är perfekta men Michael bor nu i en familj som älskar honom och som kan ge honom en trygg uppväxt och i stället för att rycka upp honom därifrån bör socialtjänsten stötta Michaels faster och hennes familj.

Familjehemsföräldrar gör många gånger ett beundransvärt arbete och idag är antalet familjehem alldeles för få i förhållande till hur stort behovet är, men i det här fallet finns ju redan en familj och då ser inte jag hur en familjehem kan vara en bättre lösning.

Om någon frågar Mickael vad han tycker så är jag nästan övertygad om att han skulle vilja vara hos sin faster hellre än att komma till en helt ny familj. Jag undrar om socialtjänsten pratat med Mickael?