fredag, augusti 18, 2006

Fastighetsskatten ska bort

30 dagar till valet

Det har uppstått en alliansdiskussion om fastighetsskatten. Väldigt onödigt tycker jag. Fastighetsskatten ska bort. Nu gäller det bara hur det ska genomföras.

Dagens fastighetsskatt är orättvis och slår skoningslöst, utan hänsyn till villaägarens ekonomiska bärkraft. Den slår mot unga, som satsat allt på ett eget hus och som nu inte får pengarna att räcka både till amorteringar och en galopperande villaskatt. Den slår mot gamla som bott i sitt hus i kanske 30 och 40 år, och plötsligt får sina kostnader kraftigt höjda på grund av skenande taxeringsvärden. Fastighetsskatten slår hårdast mot de svagaste. Något måste göras, nu.

Kristdemokraterna har länge velat slopa fastighetsskatten. Vi föreslår att man istället inför en låg kommunal fastighetsavgift på maximalt 2 800 kr per år för en villa och 900 kr för en lägenhet. På de flesta platser i landet blir dock avgiften lägre. Vi finansierar vårt förslag bland annat med den kommunala avgiften och en höjning av skatten när man fått pengar i handen,den så kallade reavinstsketten. Med vårt förslag kan landets villaägare äntligen sova lite lugnare på nätterna.

I somras kom ju alliansen överens om att efter en valseger kommer taxeringsvärdena att frysas under 2007 för att stoppa skattehöjningar. En begränsningsregel för tomtvärdet införs. Taxeringsvärdena för flerbostadshus fryses också. Fastighetsskatten för hyresrätter sänks. Den särskilda schablonintäkten som belastar bostadsrättsföreningar avskaffas.
För det andra. Efter valet tillsätts en utredning för att avskaffa fastighetsskatten helt och ersätta den med en låg kommunal avgift. Ambitionen är att det ska ske under 2008. En bra bit på väg alltså.