söndag, augusti 20, 2006

Lyssna på barnfamiljerna

28 dagar kvar till valet.

En helg går fort särskilt när valrörelsen kommit igång på allvar samtidigt som det är skoldags igen. I dag var det dags att skjutsa sonen till Örebro där årskurs 2 i gymnasiet börjar i morgon måndag. Nu blir alltså familjen mindre igen. På tal om familjen;

En majoritet av svenska föräldrar efterlyser mer valfrihet i barnomsorgen. Föräldraupproren för ökad valfrihet sprider sig över landet och flera kommuner har ansökt om att bli försökskommuner för kommunala vårdnadsbidrag. Men istället för att höra deras rop har socialdemokraterna valt att straffa familjer som väljer något annat än barnsomsorg i offentlig regi. Kristdemokraterna vill införa ett vårdnadsbidrag på cirka 6000 kr per barn och månad som gör det ekonomiskt möjligt att korta arbetstiden eller vara hemma med barnen längre tid än nuvarande föräldraförsäkring medger. Det skulle ge föräldrarna ökade möjligheter att välja mer tid med barnen i hemmet som alternativ till olika former av dagis. Med vårt förslag hamnar makten över vardagen där den hör hemma – vid familjernas köksbord.

Socialdemokraterna säger dock blankt nej och fortsätter att bedriva en ensidig barnomsorgspolitik utan kontakt med verkligheten. Det menar vi är förmynderi. Vem vet bäst om barnens behov, om inte föräldrarna själva? Regeringens motstånd mot ökad valfrihet vittnar om en djup oförståelse inför barnfamiljers vardag. Ständig stress får många föräldrar att känna sig otillräckliga. Barn tillåts inte vara individer utan antas ha samma förutsättningar och behov. Med utgångspunkt i FN:s barnkonvention vill Kristdemokraterna sätta barnets bästa främst och låta familjen bestämma hur omsorgen om barnen ska utformas. För detta söker vi mandat den 17 september.