lördag, augusti 19, 2006

Nej till månggifte, ja till äktenskapet

29 dagar till valet

På förstasidan i Nya Wermlandstidningen idag uttalar miljöpartisten och lokala språkröret Karin Granström att hon vill att månggifte ska införas i Sverige. Det är enligt henne inte nog med en könsneutral äktenskapslagstiftning utan den borde också vara antalsneutral. På detta sätt skulle svartsjukedramer undvikas. Låt mig protestera!

Tänk nu tanken att Karin skulle få gifta sig med två killar. I familjen kanske det finns barn. Efter ett tag vill den ene killen dra sig ur och flytta ihop med en ny familjegrupp. Tanken svindlar om oordningen inte minst sett ur ett barnperspektiv. Som av en händelse träffade jag idag en nära bekant som har stor erfarenhet av resande och boende i många länder där månggifte tillämpas. En av hans reflektioner var utifrån sin erfarenhet att jämställdhet inte är rådande i de länder där månggifte är tillåtet.Tyvärr är det mycket som talar för att vi är på väg mot en könsneutral äktenskapsbalk i Sverige. Inför riksdagsvalet vill jag deklarera att jag inte vill ändra äktenskapslagstiftningen. Jag vill bevara äktenskapet.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna säger att familjen, byggd på äktenskapet mellan man och kvinna, utgör ”den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten” (artikel 16). Kulturellt sett har äktenskapet i vårt land alltid inneburit en förening mellan man och kvinna. Det finns ingen anledning att låta ett invant begrepp få ett nytt innehåll.Att bevara äktenskapet som en relation mellan en man och en kvinna handlar inte om att diskriminera någon. Sedan många år har vi en lagstiftning om Registrerat partnerskap för samkönade relationer och den ger samma juridiska och ekonomiska trygghet som ett äktenskap.