måndag, augusti 21, 2006

100 000 barn med ont i magen

27 dagar kvar till valet

Läste idag i Aftonbladets webbupplaga att i dag när skolan börjar igen så är det över 100 000 barn som har ont i magen. Skolstarten innebär för många att mobbningen börjar igen. 100 000 barn! Tänk efter. Jag får nästan ont i magen när jag tänker på alla dessa barn i alla åldrar som lider.

I samma artikel framkommer också att Aftonbladets granskning visar att antalet anmälningar som rör mobbning som kommit in till Skolverket har ökat också. Det är ju bra. Vi har ju fått en skärpt lagstiftning angående kränkande behandling och diskriminering i skolan.

Det är under barnaåren som en människas liv grundläggs. Det man vänjer sig vid - och på djupet lär sig - under barndomen har en förmåga att bestå genom hela livet. Att barnen lär sig värdera sanning och rättvisa och att respektera andra männsikors lika och okränkbara värde är nödvändigt för samhällets fortbestånd. För att de över 100 000 barnen med magont ska må bättre är det några saker som det bör satsas mer på i skolan:
- Låt värdegrundsarbetet genomsyra hela skolans verksamhet,
- Stärk lärarens auktoritet och inför tydligare riktlinjer för deras befogenheter,
- Inför ett ansvarskontrakt som tydliggör elevens, lärarens och föräldrarnas ansvar,
- Nolltolerans mot dåligt språkbruk, beteende och tillmälen.