lördag, februari 25, 2006

"Vill man gå på toa ligger man illa till"

Denna rubrik hade ett pressmeddelande häromdagen från barnombudsmannen. Det är också rubriken på en ny rapport från BO . . Kom att tänka på en kompis som vägrade gå på toa en hel vecka. Det hände för många år sedan när vi var på vinterläger i norska fjällen. Vi bodde på ett pensionat där toaletterna var allt annat än fräscha. Kompisen mådde jättedåligt när vi åkte hem. Förresten var det flickor i min klass som vägrade gå på toa under skoldagen när jag gick i högstadiet i början av 1970-talet!

BO-rapporten visar att barn och ungdomar nu 2006 får uppleva en arbetsmiljö som vi vuxna aldrig skulle acceptera. Visst är det så att den psykosociala miljön i skolan är betydelsefull men den fysiska är också viktig. En sliten och skräpig miljö inbjuder inte till ordning och lugn. En god fysisk miljö inverkar positivt.

Jag tror att staten bör ta tag i denna fråga. Kommunerna behöver stöd och hjälp. Låt till exempel Boverket göra en översyn av den fysiska miljön i alla landets skolor.
När väl det är gjort skulle ett statligt stimulansstöd till en förbättrad fysisk skolmiljö göra susen