fredag, januari 20, 2006

Djurägare måste få skydda sina djur utanför hagen

Igår beslutade äntligen regeringen att ändra jaktförordningen. Nu är det tillåtet att skjuta rovdjur som kommit in i inhägnade hagar för att riva tamdjur.

Den ändring av jaktförordningen som regeringen genomför är ett steg i rätt riktning, men når inte ända fram. Djurägare måste också ha möjlighet att innan ett angrepp sker skydda sina djur, exempelvis ridhästar, jakthundar och djur utanför inhägnat område.

Det är bra att regeringen vill tillåta skyddsjakt på rovdjur som kommit in i inhägnade hagar. Men då kan det vara för sent. Det behövs också en generell rätt för tamdjursägare att skjuta rovdjur inom 200 meter från inhägnat område eller människors boningar.

Det behövs också en tydlig rätt att försvara tamdjur även utanför denna gräns. Det kan gälla bl a ridhästar, jakthundar och djur på fäbodarna. Jordbruksminister Ann-Christin Nykvists luddiga antydningar om möjligheterna att skydda djur utanför inhägnader riskerar att utmynna i nya svårtolkade paragrafer. Det är synd att de skjuter denna fråga på framtiden.