fredag, januari 13, 2006

Hög tid för en värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Jag blev mycket illa berörd när jag idag läste den stora artikeln i Nya Wermlands-Tidningen om vanvård av äldre. Denna gång i Karlstads kommun. Tyvärr är det inte unikt. Nästan varje vecka förekommer liknande rapporter från hela landet. Nu får det vara slut. Våra äldre kan inte behandlas på detta sätt. Det är ovärdigt. Det gäller såväl själva omvårdnaden som attityd och bemötande.

En värdighetsgaranti måste införas nu, inte minst för de demenssjukas skull. All omtanke om medmänniskor fordrar inte mer resurser. Kristdemokraternas värdighetsgaranti består av relativt enkla punkter som redovisar för både den vårdbehövande, personalen, de anhöriga och politiska beslutsfattare vad som ska gälla. Oavsett hur verkligheten är beskaffad är en värdighetsgaranti en grund för trygghet. Kristdemokraternas värdighetsgaranti innehåller bland annat följande punkter:

•Det ska finnas en läkare knuten till varje äldreboende och till varje hemsjukvårdspatient.
•Det ska vara en självklarhet att en omsorgstagare inte ska behöva ligga och vänta innan en blöja byts.
•Det ska finnas tillräckligt med personal för att mata och hjälpa till med att dricka.
•En god måltidsmiljö och en hög kvalitet på maten ska finnas.
•Det ska finnas så mycket personal att varje omsorgstagare får känna sig ompysslad, observerad och personligt tilltalad.
•Det ska finnas tillräckligt med personal så att alla boende som så orkar hjälps upp ur sina bäddar i rimlig tid och dessutom får komma ut i andra miljöer än det egna rummet, exempelvis kunna vara utomhus ett par gånger i veckan.
•Det ska finnas eget val inom äldreomsorgen som ger äldre människor frihet att välja vem som utför insatsen.
•Det ska finnas möjlighet till kulturella upplevelser i form av musik, konst, färg, form med mera.