torsdag, september 01, 2005

Rätten att skydda sina tamdjur

Häromdagen nåddes vi av nyheten att djurägare ska få skjuta rovdjur som tagit sig in i en inhängnad hage med tamdjur. Regeringen väntas föreslå förändringen i jaktförordningen inom de närmaste veckorna. Innebörden i dagens jaktförordning är att rovdjur enbart får skjutas under angrepp mot tamdjur eller i direkt anslutning. Något som lett till tolkningssvårigheter. De nya reglerna kräver inget tillstånd.

Detta var på tiden! I ett antal år har jag och flera med mig drivit denna fråga i riksdagen genom motioner, frågor, interpellationer och debattartiklar. Det borde ju vara en grundläggande rättighet att få skydda sina tamdjur mot rovdjursangrepp. Ett antal domar de senaste åren har dock visat hur svårtolkad lagen är. Flera har också blivit dömda för att skjutit rovdjuret. Jag välkomnar därför att regeringen äntligen kommer till skott, om uttrycket tillåtes. Jag delar dock Jägareförbundets och naturvårdsverkets åsikt om att förslaget är alltför försiktigt. Man borde också få skydda till exempel sin hund vi ett rovdjursangrepp i skogen.