lördag, september 27, 2008

Bok- och Bilioteksmässan i Göteborg

Besökte Bok- och bilbioteksmässan i Göteborg i går. Det är lika roligt och intressant varje år. Det blir tungt också. Kan inte låta bli att köpa böcker. Vilka travar med böcker. Visst var det någon som pratade om det papperslösa samhället och att vi skulle läsa allt på dataskärmen. Det gör vi också men vi köper massa böcker också. Mässan blir större och större för varje år och fler och fler besöker mässan. Det är bra. För mig som kristdemokratisk kulturpolitiker är det en fröjd. Menar att läsandet är en grund i kulturen. Vi i alliansen vill också att barnen och ungdomarna ska läsa mer. Läsandet berikar språket och tanken. För övrigt deltog jag i tidningen Kristdemokratens monter på mässan där jag intervjuades om kristdemokratisk kulturpolitik. Direkt efter framträdandet svarade jag på frågor och diskuterade i Riksdagens monter. Det som besökarna diskuterade med mig var FRA, EU-fördraget, Fördelningspolitiken och vem det egentligen är som bestämmer. Riksdagen eller regeringen? Den frågan tänker jag inte ge mig in på i denna blogg. Jag ser redan fram mot mässan nästa år.

fredag, september 19, 2008

Odla i garaget

Lite kryptisk rubrik eller? Idag var jag inbjuden som ledamot i riksdagens kulturutskott till en lite annorlunda kulturupplevelse. Boksläpp i ett jättegarage på Orrholmen i Karlstad. Boken som släpptes har titeln "Musik och mosaik" och är berättelsen om ett garage som fylls med kultur och upplevelser - och om hur engagemang och delaktighet kan höja värdet på en hel stadsdel. Orrholmsgaraget är stadens största offentliga rum på över 20000 kvm. Numera möts besökaren av klassisk musik via högtalare i garaget och flera stora vackra konstverk i kakel och sten. Det har också genomförts flera intressanta kulturprogram i garaget. Kultur är ju svårt att definiera men själva ordet betyder ju att odla. I det stora jättegaraget odlas det numera. Fortsätt att skapa och odla kultur i Orrholmsgaraget i Karlstad. Tack för en trevlig och inspirerande bok!

tisdag, september 09, 2008

Varför är det så dyrt att bygga lägenheter i Charlottenberg?

Det vet jag inte. Kan inte det aktuella fallet. I söndags var det ett inslag i Rapport om att det blivit 44% dyrare att bygga i västra Värmland. Nu stoppas bygget för att ingen har råd att hyra dessa lägenheter. Det tycker jag också är synd. Kommunalrådet ropade efter nya investeringsbidrag så att bygget kunde komma igång. Ikväll skulle jag som riksdagsledamot och alliansföreträdare på cirka 1,5 minuter försöka förklara och samtigt berätta att vi inte tror på nya investeringsstöd. Det är inte så lätt att föklara, därför denna blogg ikväll. Vi i alliansen tror inte nya subvetioner är lösningen. Kanske investeringsbidragen rent av bidragit till kostnadsökningarna. Andra orsaker är dålig konkurrens, mycket höjda materialkostnader, kapacitetsproblem, dvs brist på hantverkare, administrativa problem typ plan och bygglagen (PBL)samt högkonjuktur. Inte löses detta med ett investeringsstöd på 90000 kr per lägenhet som det var mellan 2002-2006.

Det behövs istället långsiktiga villkor för bostadsbyggande. Inte ryckiga och kortsiktiga stöd. En ökad konkurrens kan ske med till exempel förbättrade kreditgarantier till mindre företag som inte annars kan ta på sig större uppdrag. Byråkratin i PBL förenklas. Det handlar också om att se över inköpsvägar. Alliansen menar också att en utveckling av hyresrätten som innebär bland annat tillval och frånval kan förbilliga byggandet. Det finns mer att säga i detta ämne men hade jag fått mer tid i nyhetsprogrammet hade jag sagt det jag nu utvecklat i denna blogg.

torsdag, september 04, 2008

Välkommen satsning på psykiatrin

Den senaste tiden har den psykiatriska vården varit i fokus av fler anledningar.
Det är därför glädjande att regeringen gör en sådan kraftfull satsning på den psykiatriska vården som idag aviserats av partiledarna. Förslagen som kommer också att förebygga att människor, inte minst barn och unga, utvecklar psykisk ohälsa och förbättra rehabiliteringen av de redan psykiskt sjuka.

Satsningen är omfattande och fokuserar på flera områden. Den psykiatriska vården och omsorgen förstärks och meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning betonas särskilt. Ytterligare medel avsätts till barn och ungdomspsykiatrin, till utbildning och kompetens för personal inom vård – och stödverksamheter och till kvalitetsutveckling.

Under många år har behoven inom psykiatrin varit eftersatt. Många människor har inte fått den vård och det stöd som de behövt. Regeringen har tidigare satsat 1 miljard kronor för att förbättra psykiatrin. De 2,7 miljarder som nu avsätts för åren 2009-2011 är mycket betydelsefulla.

Många med psykisk funktionsnedsättning har förmåga att arbeta, men har inte fått den möjligheten. Att ha en meningsfull sysselsättning hjälper många gånger till att återvinna hälsan. I den kommande budgeten kommer ett långsiktigt ekonomiskt stöd till landets kommuner för att stärka deras möjlighet att erbjuda arbete och sysselsättningsrehabiliterande tjänster genom upphandling av intresseorganisationer. Det är mycket positivt.

Att en fortsatt förstärkning av barn-och ungdomspsykiatrin inkluderas och finns med i satsningen är också viktigt. Väntetiderna för att få vård och hjälp har varit orimligt långa. Nu avsätter regeringen medel för att utse försökskommuner för att utveckla barn-och ungdomspsykiatrin. Det kan ge goda erfarenheter och kraftfullt bidra till att barn-och ungdomspsykiatrin utvecklas ytterligare.

Förbättringen handlar inte bara om pengar. Det handlar också om utbildning och utveckling av gemensamma riktlinjer och att vården byggs utifrån aktuell forskning.