måndag, juni 30, 2008

Kommentar till Public Serviceutredningen

Idag har Rose-Marie Frebran presenterat sin Public Serviceutredning som fått namnet ”kontinuitet och förändring”. Ur ett kristdemokratisk perspektiv är det en bra utredning. Precis som Frebran konstaterar så sker stora och snabba förändringar på medieområdet. Det handlar också om ökad konkurrens och konvergens. Därför är det viktigt att Public Servicebolagen ges tydliga, långsiktiga och goda spelregler inför kommande tillståndsperiod. Detta får bolagen i den presenterade utredningen.

Som kristdemokratisk mediepolitiker är jag särskild glad för att bolagen får ett fortsatt uppdrag med både bredd och djup med särskilt ansvar för barn, ungdom och kultur. Förslaget om en tydligare folkbildningsambition är också bra.

Ett hett diskussionsämne är finansieringsfrågan. Jag är nöjd med att utredaren nu föreslår en fortsatt avgiftsfinansiering och det är bra att den kopplas tydligare till bolagen genom ändringen till public serviceavgift, något som vi kristdemokrater länge förslagit. Det är också bra att bolagen blir momspliktiga. På så sätt kan samarbetet med externa produktionsbolag underlättas.

Det är också viktigt med en fortsatt hög ambition när det gäller tillgängligheten. Jag delar helt utredarens åsikt att alla SVT:s program som är meningsfulla att texta ska textas. Nästa steg är också en satsning på syntolkning.

Med utredningen som underlag är jag nu full av tillförsikt att alliansregeringen ska kunna arbeta fram en bra proposition till Riksdagen inför nästa tillståndsperiod.

söndag, juni 29, 2008

"Orättvis reklamskatt kommer att avskaffas"

Detta är rubriken på en debattartikel i Dagens Nyheter idag. Syftet med artikeln är att visa på den offensiva medipolitik som vi alliansen bedriver. Reklamskatten är kanske inte huvudnumret men är naturligtvis en del av mediepolitiken. Med denna blogg vill jag bara uppmana till att läsa artikeln på DN:s hemsida. För övrigt offentliggörs utredingen om public service i morgon måndag. Jag återkommer med kommentarer om detta under morgondagen.

måndag, juni 16, 2008

Lagen om signalspaning

Under den senaste veckan har jag och mina riksdagskollegor fullkomligt mailbombats med inlägg om den så kallade FRA-lagen. Jag tror att jag fått cirka 500 mail och det är mer eller mindre omöjligt att besvara alla mail. Av den anledningen ett blogginlägg i den viktiga frågan.

Jag har läst de flesta av mailen och det finns många relevanta och bra inlägg. Andra är mer standardmässiga. Allra först vill jag uttala att jag har stor förståelse och respekt för oron och de frågeställningar som finns. De ska inte avfärdas blankt. Därför har jag också sparat de flesta mailen som hamnat i min digitala brevlåda. Jag vill med några rader försöka förklara hur jag ser på frågan. Det kan kallas för en röstförklaring eftersom jag som det ser ut kommer att rösta för lagen.

Det första som slår mig när jag läser många mail är att det finns någons slags tro att Internet är det mest fria man kan tänka sig. Den som tror att detta internationella nätverk inte är bevakad idag på olika sätt lever i en illussion. Den information vi skickar sparas i olika servrar. Nätägare och andra har kontroll på trafiken. Det handlar om en knapptryckning till så framträder innehållet. Tekniskt kunniga gör intrång m.m. Under många år har jag alltid haft tanken att det jag söker och det jag skickar kan läsas av andra. För övrigt vet jag att den tanken också är vanlig när det gäller mobila samtal. När detta är sagt vill jag lyfta några punkter som är viktiga i sammanhanget.

Jag menar att det finns en rimlig avvägning mellan integritet och behoven av underrättelse-verksamhet. Signalspaning är ju inget nytt precis. Det som nu föreslås är en anpassning för att kunna säkra nödvändig information för landets säkerhet genom att också signalspaning i kabel blir tillåtet, dvs för digital trafik. En anpassning till dagens teknikutveckling.

Det är rimligt med en tydligare lagstiftning om signalspaningen. Detta för att skapa ett starkt skydd för den enskildes integritet, något som idag inte finns. Det finns flera kontroll-mekanismer och funktioner som garanterar att signalspaning sköts enligt lagen: att den inte avser endast en enskild fysisk person, att den är proportionerlig i förhållande till det angivna syftet, att informationen inte kan inhämtas på ett mindre integritetspåverkande sätt och att gränsen är tydlig gentemot exempelvis polisiär verksamhet. Ytterst sker denna kontroll av FUN (Försvarets underrättelsenämnd).

Slutligen; Kristdemokraterna värnar både Sveriges säkerhet och de enskilda personernas integritet!