onsdag, mars 19, 2008

Viktigt med fokus på verksamheten för den nya krismyndigheten

Igår lades propositionen "Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull" fram från regeringen och den rör bland annat sammanslagningen av Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten samt Styrelsen för psykologiskt försvar. Samtliga verksamheter har varit föremål för utredning och nu framgår det av propositionen och direktiven för den organisationskommitté som ska genomföra sammanslagningen att Räddningsverkets verksamhet fortsatt blir lokaliserad i Karlstad.

Vi riksdagsledamöter i alliansen i Värmland ser det som en självklarhet att verksamheten fortsatt är lokaliserad i Karlstad/ Kristinehamn och det är glädjande att regeringen inte valt att gå vidare med att samla den kommande myndigheten i Stockholmsområdet. Vi har förstås jobbat hårt för att även få ledningen placerad i Karlstad men det är nu viktigt att fokus ligger på verksamheten så att den kan utvecklas och förbättras på ett bra sätt.

Det är bra att regeringen sätter fokus på verksamheten och att Räddningsverkets nuvarande del ska vara kvar. Vi tror mycket på att lyfta det samarbete som finns mellan Karlstad Universitet och nuvarande Räddningsverket, detta borde kunna få en framträdande roll när det gäller den sammanslagna myndighetens forskning och utveckling.

tisdag, mars 11, 2008

Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer

Håller i min hand en alldeles färsk trycksak som jag idag fått från Forum för levande historia. Fick inte bara en tidning utan också en bok samt en lärarhandledning som just har temat " Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer"

Det busfärska materialet tar upp vad som hände i tre länder under tre tidsperioder. Det handlar om Sovjetunionen, Kina och Kambodja när de styrdes av regimer som deporterade, fängslade och dödade miljoner och åter miljoner människor för att försöka skapa det perfekta samhället.

I december 2006 fick Forum för levande historia i uppdrag av alliansregeringen att uoppmärksamma kommunismens brott mot mänskligheten. Tidigare har man uppmärksammat nazismens brott mot samma mänsklighet.

Äntligen! vill jag utbrista uppmärksammas nu kommunismens brott. Vi är många som under ett antal år krävt att också detta ska uppmärksammas. Jag menar att ett demokratiskt samhälle inte kan stå värdeneutralt inför ideologier som lett till förföljelse, arbetsläger och mord. Det finns också de som motarbetat att kommunismen ska uppmärksammas på detta sätt i Sverige.

Gå gärna in på www.levandehistoria.se för attläsa mer om vad det handlar om.

torsdag, mars 06, 2008

Perspektiv i Public Servicefrågan

Läser just nu Christina Jutterströms bok "Fri Television". I början av boken beskriver hon ett samtal vi hade i samband med riksdagens öppnande 2006. Detta var direkt efter valet. Hon frågade mig om jag trodde det skulle bli stora förändringar för SVT, SR och UR. Mitt svar var att jag inte trodde det. I boken beskriver hon sedan att jag inte visste att partiledarna beslutat om utredning om nya riktlinjer. Allt detta i boken. Nu beror det väl på vilket prespektiv man har i denna fråga. Jag tycker hon dramatiserat detta för mycket i sin bok. Hittills har det inte skett några större förändringar vad jag vet. Den enda skarpa förändringen vart ju en förkortad tillståndsperiod från sex till tre år. Knappast något som lyssnaren och tittaren märker. En utredning pågår nu och vi väntar på resultatet av den. När jag svarade henne 2006 hade jag ett längre perspektiv i tanken. Jag tror fortfarande att det inte blir så stora förändringar för Public Servicebolagen under denna mandatperiod.